Voor iedereen die van gezelligheid houdt

Volg ons op:

Aandeelhouders

Betrokken aandeelhouders met hart voor het café

Café Anneke is eigendom van aandeelhouders. Ruim 250 mensen uit Wijchen en omgeving hebben geld geïnvesteerd om een eigen gezellige plek te creëren, op initiatief van Mark van Thiel en Gabrie van Lin. De aandeelhouders dragen het café een warm hart toe en willen het voortbestaan garanderen met hun steun.

Kernwaarde
“Café Anneke is een bruin café, dat voor een breed levenslustig bekend publiek, die zich daar thuis voelt, een kwalitatieve ontmoetingsplek vormt die als een warm dekentje over je heen valt.” Dit is de kernwaarde van Café Anneke, die is vastgelegd in het door de aandeelhouders vastgestelde beleidsplan.

Doelstelling
“Het eeuwig blijvend (doen) exploiteren van horeca, speciaal in de sfeer van een bruin café in het pand Kasteellaan 2 te Wijchen.” De aandeelhouders hebben als doel om op hele lange termijn een voor iedereen toegankelijke, gezellige ontmoetingsplek te creëren en te behouden.

Zo werkt het
De aandeelhouders stellen gezamenlijk een beleidsplan op. Eén keer per vijf jaar komen zij bij elkaar om het beleid te bespreken en waar nodig te herzien. De directie vormt het dagelijks bestuur van de BV, bijgestaan door de financiële commissie en de pr-commissie. Voor de exploitatie van het café is er een contract gesloten met uitbater Martijn Koot en zijn echtgenote Joyce. De uitbater volgt de uitgangspunten van het beleidsplan.

Explobar en Martijn zijn samen verantwoordelijk voor de exploitatie van het café. Explobar zorgt voor het pand, de inventaris en de public relations en Martijn voor de dagelijkse gang van zaken en personeel.

Bekijk ons eerste intro filmpje uit 1996


Aandeelhouder
worden

Eens per vijf jaar worden nieuwe aandeelhouders toegelaten. In 2021 is de volgende mogelijkheid. Iedereen kan zich aanmelden als kandidaat-aandeelhouder door middel van een formulier. De directie past een ballotage toe, waarbij in ieder geval geldt dat een kandidaat pas aandeelhouder kan worden indien hij behoort tot de vaste clientèle van Anneke en zich daar gedraagt en voelt passen binnen de uitgangspunten van het beleidsplan. De directie kan, zonder opgave van redenen, weigeren om iemand als aandeelhouder toe te laten.

Na de ballotage wordt met de kandidaat een overeenkomst van aankoop van een aandeel gesloten. Na ondertekening en betaling van de prijs van het aandeel is het aandeelhouderschap rond. De formele afhandeling van de aankoop van het aandeel gebeurt periodiek per collectieve notariële akte.

Directie
De directie van Café Anneke bestaat uit Willie Nillesen, Michel de Wildt, Ludy van Lin en Mark van Thiel. Zij zijn bereikbaar via directie@cafeanneke.nl.

Meer weten?
Download hier:

de gewijzigde statuten 2021

uittreksel van de KvK Explobar

het beleidsplan 2016

concept beleidsplan 2021

aanmelding nieuwe aandeelhouder

Neem contact op met de directieleden via directie@cafeanneke.nl of met Martijn via martijn@cafeanneke.nl.

Een greep uit onze bieren.